Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
 1. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě www.lagoonfoto.com, www.lagoon-foto.cz, www.lagoonfoto.cz, www.lagoon.cz

(dále jen "podmínky")


Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto podmínek rozumí obchodní firma  LAGOON - FOTO a.s. se sídlem Dolní Jasenka 209, 755 01 Vsetín, IČO: 25836153. Prodávající je plátcem DPH. (dále jen prodávající)
Kupující se rozlišuje na kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. (dále jen kupující)
Kupující spotřebitel nebo koncový spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel (velkoobchod), který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Prodávající je vlastníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.lagoonfoto.com, www.lagoon-foto.cz, www.lagoonfoto.cz, www.lagoon.cz (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání zboží velkoobchodním odběratelům i přímým spotřebitelům (dále jen kupujícím) na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

 • Internetový obchod obsahuje nabídku zboží - alba, rámy a další produkty, (dále jen zboží) s vyobrazením jednotlivých položek zboží a s označením každé položky zboží názvem a detailním popisem.
 • Zboží vystavené v internetovém obchodě je "skladem", nebo v případně, že je v režimu naskladnění je označené "na cestě od dodavatele".
 • Prodávající aktualizuje katalog svého zboží vždy min. 1x týdně. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny.
 • Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo reálné podobě zboží. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nemusí barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. V takovém případě má kupující právo objednané zboží do 14 dnů po doručení vrátit prodávajícímu dle čl. VII těchto podmínek.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Tyto podmínky jsou platné pouze pro objednávání z tohoto internetového obchodu a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

Objednávka kupujícího

 • Objednávka zaslána elektronickou formou prostřednictvím objednávkového systému na www.lagoonfoto.com, www.lagoon-foto.cz, www.lagoonfoto.cz, www.lagoon.cz kupujícím musí obsahovat tyto minimální údaje: jméno a příjmení nebo firma, poštovní adresa, emailová adresa, telefon, katalogová cena (dále jen "cena ") a počet kusů objednávaného zboží.
 • Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.
 • Prodávající odešle prostřednictvím emailu kupujícímu nejpozději do 1 pracovního dne po obdržení objednávky zprávu o potvrzení objednávky na email, který kupující uvedl ve své objednávce.
 • Kupní smlouva je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky kupujícího.
 • Pokud se email potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení emailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb), bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího emailem ani telefonicky do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky, bude objednávka kupujícího stornována.
 • Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto podmínek. Potvrzení tohoto bodu je ošetřeno tím, že systém internetového obchodu prodávajícího neumožňuje kupujícímu odeslání objednávky bez předchozího potvrzení těchto podmínek.

Cena a platební podmínky

Veškeré ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve své webové prezentaci jsou konečné ceny včetně DPH pro spotřebitele a bez DPH pro podnikatele. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka „sleva", nebo „zboží v akci" je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná.

Kupující se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží při převzetí zásilky zboží přepravní službě (dobírka) nebo dle své volby převodem na účet prodávajícího vedeného u GE Money bank, číslo účtu 199678969 / 0600 před expedicí zboží kupujícím nebo v hotovosti na prodejně prodávajícího. Jako variabilní symbol pro platbu převodem uvede číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslané prodávajícím na emailovou adresu kupujícího, nebo platbní kartou online, kde budete automaticky přesměrován/a na zabezpečené stránky platebního partnera GP WebPay za účelem provedení platby. Zde zadáte jméno majitele karty, ve stejném formátu jako je uvedeno na platební kartě, číslo karty, platnost karty a kontrolní číslo karty (CVC/CVV), které odpovídá poslednímu trojčíslí z číselné řady v podpisovém poli na zadní straně platební karty.

Dodání zboží na fakturu se splatností a úhradou po termínu doručení zboží je možné pouze u stálých zákazníků po předchozí dohodě. V případě, že je dle čl. V účtováno i poštovné, zavazuje se kupující uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného.

Dodací lhůta a předání zboží prodávajícím

Prodávající prodává, jak je již výše uvedeno, své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a zavazuje se dodat objednané zboží:
- na prodejnu našim obchodním zástupcem - termín bude stanovený na základě termínu další návštěvy prodejny (platí pouze pro velkoobchodní objednávky)
- zasláním prostřednictvím přepravní společnosti na dobírku na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do sedmi pracovních dnů. Nebude-li prodávajícím zboží předáno k doručení přepravní společnosti nejpozději ve lhůtě do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky kupujícího, má kupující právo odstoupit od objednávky, odmítnout převzetí objednaného zboží a vrátit jej zpět na náklady prodávajícího.
- zasláním prostřednictvím přepravní společnosti po předchozí úhradě předem na účet na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně po obdržení platby, nejpozději však do sedmi pracovních dnů. Nebude-li prodávajícím zboží předáno k doručení přepravní společnosti nejpozději ve lhůtě do pěti pracovních dnů od obdržení platby kupujícího, má kupující právo odstoupit od objednávky, odmítnout převzetí objednaného zboží a vrátit jej zpět na náklady prodávajícího.
- na kteroukoliv naši prodejnu dle zvolené varianty - dodání na jednotlivé provozovny se řídí speciálním režimem:
Vsetín - dodání do 2 pracovních dnů
Praha - pátek po 16té hodině
Ostrava, Karviná a Bystřice pod Hostýnem - každý čtvrtek po 15té hodině
O tom, že je zásilka na dané prodejně, je zákazník informován emailem nebo SMS přímo prodejnou.


V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny.

Poštovné, dobírka a balné

 • Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat prostřednictvím zásilky v souladu s potvrzenou objednávkou.
 • Cena zboží nezahrnuje poštovné, dobírku a balné (dále jen poštovné). Při jednotlivé objednávce kupujícího v celkové částce vyšší než 3500,- Kč bez DPH na jakoukoliv adresu v České nebo Slovenské republice nebude kupujícímu poštovné účtováno a tyto náklady hradí prodávající ke své tíži.
 • Za každou jednotlivou zásilku do hodnoty zboží 3500 Kč bude prodávající účtovat cenu poštovného dle platného ceníku. Tato částka bude zahrnuta do celkové ceny zásilky a bude účtována i v případě, že kupující uhradí předem kupní cenu objednaného zboží na účet prodávajícího.
 • Dojde-li na základě žádosti kupujícího k částečnému plnění a rozdělení objednávky přesahující celkovou částku 3500,- Kč z důvodu nemožnosti plnění celé objednávky prodávajícím (např. chybějící zboží ve skladu), nebudou náklady na poštovné kupujícímu účtovány.
 • V případě, že dojde k rozdělení dodávky u objednávky zboží v hodnotě menší než 3500,- Kč, bude prodávající účtovat poštovné jen u jedné zásilky.
 • Přímý odběr zboží je možný po předchozí dohodě ve vlastních prodejnách prodávajícího (viz prodejny).
 • Pro dodání zboží ve speciálním režimu na provozovnu v celkové hodnotě nižší jako 5000,- Kč, mimo stanovený termín rozvozu, si společnost účtuje poplatek 500,- Kč.

Převzetí zboží kupujícím

Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzal a je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

Vrácení zboží kupujícím - odstoupení od smlouvy

 • Kupující je oprávněn dobírkovou zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty k předání zásilky přepravní společnosti dle čl. IV těchto podmínek. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku, není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. GLS, DPD apod.)
 • Kupující může využít svého zákonného práva a do 14 dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě je povinen neprodleně zboží odeslat formou pojištěné poštovní doporučené zásilky na adresu prodávajícího. Zásilka musí být předána přepravní společnosti nejpozději 14. den ode dne původního doručení zásilky. Náklady na pojištění a přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li písemně dohodnuto jinak.
 • O odstoupení od smlouvy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího emailem na adrese sklad@lagoonfoto.cz. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu nebo adresu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.
 • Prodávající je povinen vrátit kupujícímu, a to až po obdržení pojištěné poštovní zásilky zaslané na jeho adresu, katalogovou kupní cenu zboží na účet uvedený v písemném odmítnutí zboží nebo poštovní poukázkou na adresu. Poštovné za doručení zásilky ke kupujícímu prodávající nevrací.
 • Zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stavu, v jakém je kupující převzal, což znamená, že musí být vrácené zboží nadále nové, nepoužité a nepoškozené včetně ochranného obalu a veškerého příslušenství dodaného společně se zbožím.
 • Pokud prodávající zjistí po vrácení odmítnutého zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno či zjevně nějakou dobu užíváno, je oprávněn zaslat je zpět kupujícímu na dobírku pouze za cenu poštovného a balného, která bude uvedena v dobírce k zaplacení kupujícím. V takovém případě prodávající již zaplacenou kupní cenu nevrací. V případě, že kupující odmítne opětovně zaslanou zásilku převzít a tato bude vrácena prostřednictvím pošty nebo přepravní společností zpět prodávajícímu, uloží prodávající bezpečně toto zboží ve své provozovně a opětovně (třetí pokus) odešle zboží kupujícímu až na základě jeho písemné žádosti. Nepožádá-li tímto způsobem kupující prodávajícího o odeslání zboží ve lhůtě do 90 dní od uložení zboží, propadá toto zboží ve prospěch prodávajícího a tento je oprávněn zboží prodat se slevou. Případný výtěžek z prodeje bude použit na úhradu nákladů spojených s uvedeným postupem.
 • Prodávající je oprávněn odmítnout zaslat nově objednané zboží kupujícímu v případě, že tento kupující již v minulosti odmítl převzít zásilku, která byla doručena v souladu s těmito podmínkami a v souladu s podmínkami přepravní společnosti. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout zaslat zboží dle nové objednávky kupujícího v případě, že kupující již v minulosti vrátil poškozené nebo použité zboží dle předchozího odstavce. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží kupujícím apod.), je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámec lhůty uvedené v čl. IV.

Vady, reklamace a záruky

 • Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o údržbě zboží uvedené výrobcem na zboží, pokud je uvedeno vzhledem k charakteru zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno.
 • Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.
 • Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době.
 • Záruční doba prodávaného zboží činí 2 roky.
 • Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží respektive jeho převzetím kupujícím.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení při spotřebitelském užívání zboží.
 • Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány ve lhůtě do 14 dní od doručení zboží. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a kupujícímu musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 14. den po převzetí, nebude prodávající brát zřetel.
 • Kupující zašle prodávajícímu zboží v pojištěném balíku poštou včetně původního prodejního dokladu (faktury), dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady. Prodávající okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí reklamační řízení. Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů po obdržení zboží prodávající vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace a ukončí reklamační řízení. Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností: opravou, výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu řádně a včas. Opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.
 • Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Výměna zboží s neodstranitelnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanoveních těchto podmínek. To znamená, že nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamované a nové bude přihlédnuto.
 • Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má prodávající nárok v rámci reklamačního řízení na vrácení fakturované kupní ceny (bez poštovného).
 • Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít. Náklady na poštovné zásilky v rámci reklamačního řízení hradí vždy odesílatel (tj. kupující v případě zasílání zboží prodávajícímu zpět a prodávající v případě zaslání opraveného zboží zpět kupujícímu).
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyly-li uplatněny v záruční době.
 • Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem počátku záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím. Na reklamaci se vztahují ustanovení:

          Občanský zákoník pro kupujícího pokud je spotřebitel

          Obchodní zákoník pro kupujícího pokud není spotřebitel.


Prodávající a kupující se dohodli, že všechny majetkové spory vzniklé z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem či rozhodčím senátem jmenovaným Správcem seznamu rozhodců vedeném společností ČMRS Consulting, s.r.o., IČ 27775186, se sídlem Stará cesta 676, 755 01 Vsetín (dále jen ,,Společnost") podle pravidel stanovených v Jednacím řádu, Organizačním řádu a Pravidlech o nákladech rozhodčího řízení vydanými Společností, s jejichž obsahem jsou smluvní strany srozuměny a s nimiž se mohou blíže seznámit v sídle Společnosti nebo na internetové adrese www.cmrs.cz.

Prodávající a kupující berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné a že nevyjádří-li se žalovaný do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žaloby, mohou být skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Místem rozhodčího řízení je zpravidla sídlo Společnosti. Pro doručování platí, že účastníkům se veškeré písemnosti v rozhodčím řízení zasílají na adresy jimi uvedené na objednávce či jimi potvrzené na dodacím listu (doručovací adresa). Uvede-li účastník po zahájení rozhodčího řízení jinou doručovací adresu, doručuje se účastníkovi na tuto adresu. Účastníci jsou povinni písemně a bez zbytečného odkladu sdělovat Společnosti veškeré změny jejich doručovacích adres, jinak na takovou změnu adresy nemusí být brán při doručování zřetel a doručení tak může být účinně provedeno odesláním písemností na poslední známou adresu účastníka. V případě, že žalovaná strana na jí uvedené doručovací adrese listovní zásilky nepřebírá a ani neohlásí Společnosti případnou změnu své doručovací adresy, může Společnost platně doručovat i na jinou, Společnosti známou adresu, u níž se předpokládá, že se zde žalovaná strana zdržuje, je-li odlišná od doručovací adresy (eventuální adresa).

Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek.
Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a budou chráněny před zneužitím.
Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.
Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.
Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení emailem na adresu sklad@lagoonfoto.cz . Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu kupujícího.
Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek provozovaných prodávajícím (www.lagoonfoto.com, www.lagoon-foto.cz, www.lagoonfoto.cz či www.lagoon.cz) nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.
Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu podmínek a to bez nutnosti oznámení těchto změn kupujícím.


Ve Vsetíně, dne 6.4.2021


Copyright © LAGOON-FOTO 2021


Smlouva o dílo

Zhotovitel se pro účely těchto podmínek rozumí obchodní firma - LAGOON-FOTO a.s. se sídlem Dolní Jasenka 209, 755 01 Vsetín. Prodávající je plátcem DPH. (dále jen prodávající)

Objednatel se pro tyto účely rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si dílo objednává.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Při uzavírání smlouvy o dílo vycházíme ze skutečnosti, že zákazník je se všeobecnými obchodními podmínkami plně seznámen a souhlasí s nimi.

Smlouvou o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla), že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí.

Nedojde-li ke zhotovení díla na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu díla, a dále jeho rozsah, jakost, cenu za provedení díla a dobu jeho zhotovení.

(1) Zhotovitel je povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Je-li pro provedení díla stanovena závazná technická norma, musí provedení odpovídat této normě.
(2) Na obsahu smlouvy a povaze díla závisí, zda je zhotovitel povinen provést je osobně nebo zda je oprávněn dát dílo provést na svojiodpovědnost.

(1) Není-li výše ceny sjednána smlouvou nebo stanovena zvláštními předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou.
(2) Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

(1) Byla-li cena dohodnuta podle rozpočtu, nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně, nebo jestliže práce dodatečně písemně objednal.
(2) Došlo-li v době od uzavření smlouvy do jejího splnění ke změně cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, je zhotovitel na to povinen objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu novou cenu.
(3) Objednatel je oprávněn po oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit; neodstoupí-li bez zbytečného odkladu od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli cenu novou, ledaže ke zvýšení ceny došlo po překročení dohodnuté doby provedení díla.
(4) Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pouze měl-li z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch.

(1) Nelze-li cenu při uzavření smlouvy sjednat pevnou částkou, musí se určit alespoň odhadem. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že bude třeba cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen na to objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu; jinak nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.
(2) Objednatel je oprávněn po oznámení nově určené ceny od smlouvy odstoupit; odstoupí-li od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně určené ceny, jen pokud měl z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
(3) Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit za poskytnutou službu nově určenou vyšší cenu

(1) Má-li objednatelem dodaný materiál nedostatky, které brání řádnému vyhotovení díla, zhotovitel je povinen na to objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, žádá-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
(2) Trvá-li objednatel přes upozornění zhotovitele na objednávce, zhotovitel může od smlouvy odstoupit.

(1) I když dílo nebylo provedeno, náleží zhotoviteli sjednaná cena, byl-li ochoten dílo provést a zabránily-li mu v tom okolnosti na straně objednatele. Je však povinen dát si započíst to, co ušetřil neprovedením díla, co vydělal jinak, nebo co úmyslně zameškal vydělat.
(2) Byl-li zhotovitel zdržen v provádění díla okolnostmi na straně objednatele, náleží mu za to přiměřená náhrada.

(1) Až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit; je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.
(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

(1) Záruční doba je šest měsíců.
(2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců; záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé součástky.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci. Převzal-li objednatel věc až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.
(1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu.
(2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době; jinak práva zaniknou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

Zákazníkem zvolený dodavatel ani zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.

Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.

Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.

Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

Ve Vsetíně, dne 6.4.2021

Copyright © LAGOON-FOTO 2021